IMPROVING YOUR
BUSINESS
k_SlinSlinkert_uden_Blade2sh_Crop (1).png

PROCESSEN

På et marked i konstant bevægelse findes der ikke én universel løsning på en velfungerende supply chain. En optimeret forsyningskæde, der lever op til nutidens marked, og som passer til din virksomhed, kræver opdateret markedsindsigt og organisatorisk overblik. Processen skal være enkel for at skabe en robust og styrbar proces. Derfor skal processen kunne dokumenteres og formidles til de involverede brugere. Dette er med til at forebygge fejl.

Slinkert monogram
Slinkert_konsulentrådgivning.jpg

Konsulentrådgivning

Forsyningskæden skal fungere i samspil med virksomhedens strategi og målsætninger for at give optimalt udbytte. For at kunne levere den bedste konsulentrådgivning om optimering af virksomhedens supply chain søger Slinkert ApS indsigt i, hvordan strukturen omkring forsyningskæden ser ud, og hvordan omkostningerne i forbindelse med forsyningskæden er fordelt. Slinkert ApS kortlægger jeres omkostninger og finder de områder, hvor virksomhedens forsyningskæde kan optimeres.

Best Practice Værktøjer

På denne baggrund har Slinkert ApS udviklet brugbare værktøjer, som kan tilpasses jeres virksomhed. Værktøjerne skaber enklere processer og scenarier for det bedste flow. Vi sørger for at implementere de nødvendige, nye tiltag, for at jeres supply chain lever op til de krav, der er i dag og er klargjort til fremtidens udfordringer.

Vores Optimeringsproces

Vores optimeringsproces er baseret på et tæt samarbejde med kunden, og vi kan håndtere hele forløbet fra start til slut eller tilpasse forløbet til jeres behov.

Supply Chain Management bliver i en stigende grad et konkurrenceparameter på linje med at udvikle nye produkter. Derfor er processen deromkring et yderst essentielt område at rette fokus på.

I processen er det vigtigt at have fokus på, at Supply Chain Management er ledelse og optimering af integrerede forretningsprocesser på tværs af forsyningskæden, der skal skabe værdi og konkurrencemæssige fordele for virksomheden. Virksomhederne har således i dag behov for en struktureret supply chain, som evner at helhedstænke på tværs af de traditionelle funktioner.

modelprocess_dk_hoj.png

PROCESBESKRIVELSe

Slinkert ApS tilbyder en resultatorienteret proces med udgangspunkt i de 3 punkter:

· Involvér · Aktivér · Motivér


1. PRÆANALYSE

» Vi kortlægger kundens nuværende flow
» Vi identificerer optimeringsmuligheder samt indsatsområder


2. INDSAMLING AF VALIDT DATA SAMT ANALYSE HERAF
» Kortlægning af nuværende indkøbsprocesser, lagerprocesser, ordrebehandling og forsendelsesmønstre 
» Bearbejdning af data over forsendelsesmønstre
» Fastsætte succeskriterier, ny proces samt målsætninger via KPI’er


3. TENDERPROCES
» Udarbejdelse af udbudsmateriale
» Benchmarking via flere egnede leverandører
» Analyse af succeskriterierne samt målsætninger
» Fremlægge løsningsforslag


4. KONTRAKTINDGÅELSE
» Vi forhandler med leverandørerne – 1 til 2 runder
» Vi udvælger leverandørerne
» Kontraktindgåelse


5. IMPLEMENTERING
» Vi beskriver samarbejdet i en SOP
» Vi kortlægger implementeringen via en projektstyringsplan
» Vi opstiller målpunkter i form af KPI’er


6. OPFØLGNING SAMT KONTROL AF KONTRAKT MED LEVERANDØRERNE 
» Vi møder personligt op i virksomheden og tjekker op på samarbejdet og status på kontrakten i dagligdagen
» Vi deltager i statusmøder 
» Vi laver en KPI-analyse
» Vi udarbejder action punkter/handleområder